Nechce se mi začínat od úplného začátku, kdy vyvstane otázka možnosti stěhování vašeho datového centra, nicméně asi se tomu nevyhneme. Nejprve je potřeba zodpovědět následujících 6 otázek, na jejichž základě by nemělo být těžké se kvalifikovaně rozhodnout, zda se vám stěhování skutečně vyplatí. 

 1. Proč chcete stěhovat?
 2. Co vše chcete v rámci stěhování opravdu stěhovat a co nahradit novými technologiemi?
 3. Jste na to připraveni? 
 4. Máte podporu? 
 5. Máte vybraného nového dodavatele?
 6. Máte na to?

 

Pojďme tedy stručně bod po bodu. 

 

PROČ CHCETE STĚHOVAT?

Důvodů může být celá řada, kupříkladu nedostatečná kapacita prostor, zastaralé technologie, cena nájmu nebo elektrické energie, nízká rychlost datových linek nebo zkrátka nevyhovující standardy. Mohli bychom jich jmenovat ještě mnohem více, nicméně zásadní je udělat v tuto chvíli analýzu toho, zda se vám stěhování finančně vyplatí a zda případné navýšení technologických možností vůbec využijete. Oba tyto body si projedeme následně.

 

CO VŠE CHCETE V RÁMCI STĚHOVÁNÍ OPRAVDU STĚHOVAT A CO NAHRADIT NOVÝMI TECHNOLOGIEMI?

Velmi zásadní otázkou je, zda máte jasnou představu o tom, jaké technologie, výkon, rychlosti a standardy byste rádi po přestěhování měli. Tedy zda návrh odpovídá strategii rozvoje vaší společnosti.

Bude potřeba detailně sepsat veškeré technické parametry stávajícího datového centra a následně je porovnat s detailním návrhem toho nového. V tuto chvíli by nemělo být těžké určit, které technologie si necháte a přestěhujete a které se nakoupí a budou se rovnou instalovat. Můžete vycházet i ze stáří vybavení a plánu obnovy či z technologických požadavků plánovaného rozvoje vaší společnosti. Toto jsou klíčové informace pro celou analýzu a bude se od nich odvíjet jak cena za stěhování samotné, tak i nákladnost případných investic.


JSTE NA TO PŘIPRAVENI?

Důležitou otázkou je také to, zda jste skutečně připraveni, a to jak z pohledu kapacit, tak i znalostí. Pokud si v tomto bodě nevěříte nebo nemáte dostatek kapacit, určitě doporučuji poohlédnout se po zkušeném koordinátorovi, projektovém manažerovi a technicích, případně společnosti, která má se stěhováním datových center zkušenosti. Doporučuji využít externích zdrojů zejména z toho důvodu, že budou mít více zkušeností s obdobnými případy a nebudete muset kvůli této aktivitě navyšovat počet zaměstnanců (což bývá nejpalčivější téma ve většině společností).

Pokud vám chybí některé klíčové články kapacitního řetězce, rozhodně se vyplatí předběžně se informovat stran jejich nákladnosti a detailně určit jejich alokace. Toto se vám bude velmi hodit ve chvíli, kdy budete provádět předběžnou kalkulaci, případně začnete s plánováním.  

 

MÁTE PODPORU?

Možná se to na první pohled nezdá, ale i když máte veškeré prerekvizity a dostatek financí i kapacit, měli byste mít na své straně i vedení společnosti. Jde totiž o poměrně komplikovanou a mnohdy velmi náročnou aktivitu, u které se nejednou setkáte s námitkami napříč celou společností. Pokud tedy spojíte dostatečnou informovanost všech zaměstnanců s podporou nadřízených, znásobíte šance, že se vyhnete zbytečným problémům. Díky tomu se budete moci naplno soustředit na zdárné provedení celé akce.


MÁTE VYBRANÉHO NOVÉHO DODAVATELE?

Nejzásadnějším bodem je výběr nového dodavatele hostingových služeb.  Pokud máte přesně definováno, co vše chcete v novém datovém centru mít a jakých služeb byste rádi využívali, nic vám nebrání otevřít první kolo výběrového řízení. V tomto prvním kole jde hlavně o to zjistit, zda je vám některý z poptávaných dodavatelů schopen nabídnout vámi požadované technologie a služby, a v neposlední řadě také jejich cenu. Toto je velmi důležité pro finální rozhodnutí, jelikož uvidíte, jaká bude reálná cena, a tím pádem také to, do jaké míry koresponduje s vaším původním odhadem.

 

MÁTE NA TO?

Posledním krokem samotného plánování je kalkulace celkových nákladů, tedy srovnání nákladů současného stavu s tím budoucím, přičemž nezapomeňte zohlednit požadovanou délku nové nájemní smlouvy. Měli bychom docílit toho, abyste dosáhli návratnosti v 5letém TCO, a samozřejmě také toho, aby celkové náklady na provoz byly nižší než ty současné. V ideálním případě lze takového cíle dosáhnout již ve 3letém TCO, ovšem vždy záleží na vašich současných podmínkách a na nových nákladech.

Spočítat náklady na provoz aktuálního DC není nic těžkého, nicméně vyčíslit náklady na nové datové centrum a na samotné stěhování zase tak jednoduché nebude. Abychom nic neopomenuli, uděláme si malý soupis.

 

Náklady aktuálního datového centra:

 • Pronájem prostor
 • Cena a spotřeba elektrické energie
 • PUE
 • Údržba a podpora současných technologií

 

   Náklady nového datového centra:

 • Pronájem prostor (zde se nabízí možnost optimalizace, jelikož nové technologie jsou většinou menší, lze využít stejný prostor k navýšení a rozšíření technologií, nebo naopak zmenšit velikost požadovaného prostoru)
 • Cena a spotřeba elektrické energie (bývá u nových objektů ve spojení s novými technologiemi nižší)
 • PUE (bývá u nových objektů nižší)
 • Údržba a podpora technologií
 • Stěhování a koordinace (jednorázové náklady)
 • Plánování a příprava (jednorázové náklady)
 • Nákup nových technologií (nové technologie sice znamenají investice, a to velmi často značné, na druhou stranu způsobí nárůst vašich technologických možností a snížení provozních nákladů)
 • Pojištění (jednorázové náklady)

 

ZÁVĚR

Pokud jste prošli veškeré výše zmiňované kroky, nemělo by pro vás být těžké rozhodnout se, zda se datové centrum opravdu vyplatí v tuto chvíli přestěhovat. Dalším krokem je výběr vyhovujícího dodavatele a plánování samotné realizace. O tom ale zase v dalším článku.