illustration 1

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz UX design 1

Základy UX a UX činností (4 h) – v první části našeho školení vás seznámíme se základními pojmy a poskytneme vám ucelený obrázek o tom, co to vlastně UX je a co vše se v rámci jeho správného provedení nesmí zanedbat.

Obsah kurzu:

 • co je UX
 • jak na UX
 • Human Centered Design
 • nejčastější postupy
 • začlenění UX do firmy a základní role
 • časté omyly, vybrané triky a ukázky
 • typické činnosti prováděné při výzkumu
 • typické činnosti prováděné v designu
 • typické činnosti prováděné v testování
 • jak zvolit správné aktivity pro konkrétní projekt
 • podpůrné techniky, které pomůžou vždycky
 • ukázka reálných výstupů činností

Kurz UX design 2

Aplikace vybraných postupů v praxi (4 h) – UX design umožňuje provádět řadu činností, v druhé části našeho školení si ty nejtypičtější společně probereme a ukážeme na praktických příkladech.

Obsah kurzu:

 • přehled metod
 • pozorování
 • interview
 • persony
 • praktické vytvoření persony v ukázkové situaci
 • úvod do designování
 • uživatelské testování
 • testy
 • ukázka uživatelského testování

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

3.750 Kč bez DPH za osobu na kurz (celkem tedy 7.500 Kč bez DPH za UX1 + UX2)

Chci řešení od Trigamy
illustration 2

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz UI design 1

Základy UI designu (4 h) – první část školení vysvětlí základní pojmy UI designu. Probereme principy fungování vizuální komunikace a aplikace těchto postupů při designování produktu.

Obsah kurzu:

 • základní pojmy
 • brand v UI
 • typografie
 • barvy
 • ikony
 • ilustrace a doprovodná grafika

Kurz UI design 2

Pokročilé školení: aplikace vybraných postupů v praxi (4 h) – druhá část kurzu je věnována nejčastějším úlohám, kterým budete při návrhu UI designu čelit. Společně probereme typické situace a ukážeme si řešení na praktických příkladech.

Obsah kurzu:

 • interakce a animace v UI
 • principy dobrého designu a jejich implementace
 • proces designování
 • design systém
 • tipy a triky pro UI

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

3.250 Kč bez DPH za osobu na kurz (celkem tedy 6.500 Kč bez DPH za UI1 + UI2)

Chci řešení od Trigamy
illustration 3

Kurz je určen pro skupiny a obsahuje tato témata:

Úvodní školení

Základy Voice UX (4 h) – obsahem kurzu je základní seznámení s problematikou hlasového ovládání. Postupně jsou představena aktuálně používaná řešení a nejrozšířenější druhy využití, načež následuje konkrétní demonstrace designování procesů pro Voice UX.

Obsah kurzu:

Probereme principy fungování vizuální komunikace a aplikace těchto postupů při designování produktu.

 • základní pojmy Voice UX
 • rozdíl mezi UX, interaction designem a Voice UX
 • aktuální stav VUX
 • 5 hlavních druhů VUX aplikací/situací (čtečka, diktafon, voicebot/chatbot, digitální asistent, biometrie
 • jak na VUX
 • proces designování
 • best practices pro voicing

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

6.250 Kč bez DPH za osobu na kurz

Chci řešení od Trigamy
illustration 4

Kurz je rozdělen do tří částí, zkušební test je možné objednat i samostatně:

Kurz ITIL 4 Foundation

Základy ITIL 4 (4h) - V první části našeho školení Vás seznámíme se základními termíny, frameworky, principy, systémy a zásadami ITIL 4 a poskytneme Vám ucelený pohled na to, co to vlastně je ITIL a z čeho se skládá.

Obsah kurzu:

 • Úvod do ITIL 4
 • Frameworky a základní termíny
 • 4 dimenze řízení služeb v IT
 • Hodnotový systém služeb
 • Hlavní zásady
 • ITIL a agilní přístupy

Kurz ITIL 4 Foundation

Využití ITIL 4 v praxi (4h) - V druhé části našeho školení Vás seznámíme s ITIL praktikami v jednotlivých oblastech IT řízení a využití metodiky ITIL v praxi.

Obsah kurzu:

 • Představení všech ITIL praktik
 • praktiky obecného IT managementu
 • praktiky managementu IT služeb
 • praktiky technického IT managementu
 • Interaktivní úkoly / cvičení využití ITIL 4 v praxi

Zkušební test ITIL 4 Foundation

Možnost vyzkoušet si simulovaný test pro získání kvalifikace ITIL® 4 Foundation.

Obsah kurzu:

 • Kompletní náhodně generovaný test s parametry, jako skutečný certifikovaný test ITIL® 4 Foundation

Kurz je možné absolvovat dvěma různými způsoby:

1) Jako e-learningový kurz

Kurz je možné absolvovat kdykoliv zcela samostatně formou e-learningu na naší online vzdělávací platformě. Jelikož certifikace a certifikační testy jsou kompletně v angličtině a hodně závisí na znalosti jednotlivých ITIL termínů, tak i celý e-learning je kompletně v angličtině!

Místo konání

Celým kurzem provází virtuální lektor. Stačí se zaregistrovat v našem systému, zaplatit kurz platební kartou a můžete studovat.

Kurz budete mít od zaplacení přístupný po dobu tří týdnů a bude jen na vás, kdy a odkud kurz absolvujete a na kolik částí si ho rozdělíte. Studium si tak budete moci zcela přizpůsobit podle vašich možností.

POZOR

Do 31. 12. 2021 nabízíme kompletní kurz včetně závěrečného testu za akční zaváděcí cenu 9.800Kč bez DPH.

Cena

11.300 Kč bez DPH za osobu na kurz včetně závěrečného zkušebního testu

1.500 Kč bez DPH za osobu – jen zkušební test

Chci řešení od Trigamy

2) Jako školení s lektorem, a to buď prezenčně nebo distančně online

Kurz je možné také absolvovat skupinově s česky mluvícím lektorem, který vás celým kurzem provede, pomůže vám se selftesty, interaktivními úkoly a pomůže vám se připravit na závěrečný test. Výklad je rovněž rozšířen o praktické zkušenosti a doporučení pro implementaci ITILu ve vaší organizaci.

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

6 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

12.500 Kč bez DPH za osobu za kurz s lektorem včetně závěrečného zkušebního testu

Cena za skupinu bude stanovena individuálně dle konkrétních požadavků klienta a počtu účastníků.

Pro vlastní nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Chci řešení od Trigamy
illustration 5

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz Moodle 1

Úvodní školení: Moodle pro tvůrce kurzů – základní ovládání (4 h) – první část školení je určena zejména začátečníkům, kteří se seznamují s ovládáním systému Moodle.

Obsah kurzu:

 • přihlášení do systému
 • titulní stránka Moodle
 • nástěnka
 • editace uživatelského profilu
 • vytvoření, nastavení a správa kurzu
 • navigace v kurzu, postranní bloky
 • zápis uživatelů do kurzu a přidělování rolí
 • práce se skupinami
 • vytváření a editace obsahu kurzu
 • tvorba studijních materiálů (nástroje Stránka, Kniha, Soubor, Složka, URL, Popisek)
 • komunikační nástroje (Fórum, Chat, Zprávy)
 • zpětnovazební nástroje (Úkol, Anketa, Dotazník)

Kurz Moodle 2

Pokročilé školení: Moodle pro tvůrce kurzů – pokročilé nástroje (4 h) – v druhé části školení se seznámíte s pokročilými nástroji a funkcemi LMS Moodle.

Obsah kurzu:

 • nástroj Úkol – Rubrika, Průvodce hodnocením
 • nástroj Workshop
 • nástroj Slovník
 • nástroj Databáze
 • nástroj Wiki
 • nástroje Balíček SCORM, Balíček IMS
 • zálohování, obnova a import dat/kurzů
 • omezení přístupu ke studijním materiálům a činnostem
 • sledování plnění činností, absolvování kurzu

Nástroj Test

V případě zájmu mohou být obě školení rozšířena doplňkovým modulem na téma Nástroj Test.

Ceny těchto doplňkových služeb budou stanoveny dohodou po upřesnění požadavků klienta.

Obsah rozšíření

 • vytvoření a nastavení testu
 • vytvoření banky úloh (13 typů testových úloh) a sestavení testu
 • spuštění a vypracování testu
 • výsledky a rozbor testu

Školení pro administrátory

A na vyžádání dále poskytujeme specializované školení pro administrátory.

Ceny těchto doplňkových služeb budou stanoveny dohodou po upřesnění požadavků klienta.

Obsah kurzu:

 • požadavky na instalaci Moodle (LAMP)
 • instalace Moodle, nastavení cronu (naplánované úlohy)
 • správa uživatelů – vytvoření uživatelských účtů, hromadný import uživatelů
 • metody ověřování uživatelů (DB Moodle, LDAP, externí databáze)
 • moduly, bloky a filtry Moodle, instalace rozšíření (Moodle plugins)
 • vytváření a správa kurzů a kategorií, výchozí nastavení kurzu
 • role v systému Moodle a nastavení oprávnění
 • metody zápisu uživatelů do kurzu, globální skupiny (kohorty)
 • testy
 • jazyková nastavení, správa jazykových balíčků, přizpůsobení překladu
 • nastavení a volba grafického motivu (šablony)
 • generování protokolů a sestav
 • nastavení zabezpečení systému
 • aktualizace a zálohování Moodle, převod na jinou doménu

Termíny základních kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

2.750 Kč bez DPH za osobu na kurz (celkem tedy 5.500 Kč bez DPH za M1 + M2)

Chci řešení od Trigamy