Kdo je to Idea maker? Co je náplní jeho práce? Kdy a proč si Idea makera pozvat do své firmy a co od něho můžete očekávat? To vše se dozvíte v tomto článku.

 

Kdo je Idea maker?

Idea maker je takový všestranný marketingový člověk, který musí znát digitální prostředí, sociální sítě, SEO problematiku a poradit si s tvorbou textů. Idea maker musí znát chování respondentů a odhadnout jejich preference, musí mít v malíku vytváření analýz současného stavu a koncept budoucích vizí. V neposlední řadě se Idea maker podílí také na realizaci propagace a komunikace firmy. Často se také ukáže, že je to první krok na cestě k digitalizaci firmy

Kdy si pozvat Idea makera do firmy?

Chcete ve firmě vytvořit či změnit slogan, upravit popisky služeb nebo produktů, vybrat novou doménu či kompletně překopat webové stránky? Chcete přijít na trh se zcela novým produktem? Máte vizi či hrubou představu, ale nevíte, jak ji posunout dál? Začínáte být zoufalí, protože si lámete hlavu, ale stále jste nic nevymysleli a už máte chuť vše hodit do koše? Pak přichází na řadu pozvánka pro Idea makera.

 

Jakého Idea makera zvolit?

Idea makerů je na trhu celá spousta. Klíčem k úspěchu je vybrat si takového Idea makera, se kterým si sednete lidsky a zároveň splynete ve vnímání vašeho byznysu. Z Idea makera byste měli cítit nadšení pro váš obor a měli byste od něj dostávat správné otázky, které budou odpovídat danému projektu.

Lidé jsou různí a stejně tak Idea makeři. Najdete takové, kteří jsou obecně zaměření, i ty, co se specializují na určitou oblast. Zda jste naladění na stejnou vlnu, většinou poznáte už během prvních setkání. Stejně tak by měl mít určitou míru sebereflexe i sám Idea maker a neměl by se pouštět do projektů v oblastech, které s ním nerezonují.  

 

Na co se připravit při spolupráci s Idea makerem?

Pokud se rozhodnete začít spolupracovat s Idea makerem, připravte se na velkou spoustu komunikace. Idea maker vám bude pokládat celou řadu otázek. Některé dotazy se vám mohou zdát zbytečné, ale vězte, že smyslem a cílem těchto otázek je, aby vás Idea maker detailně poznal a na základě toho byl schopný vytvořit pro vás to nejlepší. V neposlední řadě se od vás vyžaduje otevřená zpětná vazba, reakce na návrhy, které vám Idea maker předloží, vzájemná diskuze a výběr konečného výsledku.

 

Pracuje Idea maker samostatně nebo v týmu?

Práce Idea makera je různorodá, často se odvíjí od složitosti a komplexnosti úkolu, který má před sebou. Jsou případy, kdy Idea maker vytvoří název produktu, značky či domény sám. Vytvoří poutavé texty a odřídí celou komunikaci firmy na sociálních sítích. V případě velkých firem či rozsáhlých projektů může Idea maker pracovat v týmu. Společně s týmem zorganizuje několik brainstormingů, z nichž pak vzejdou ty nejlepší nápady. Velkou roli zde má také budget. Práce v týmu může přinést mnoho pohledů a ve výsledku brilantní název, ale samozřejmě to firmu stojí více peněz.

Ať už Idea maker vytváří ideu sám, nebo v týmu, bez dalších lidí se stejně neobejde. Na začátku každého procesu stojí workshop s klientem, kterého musí Idea maker důkladně vyzpovídat a zjistit jeho představu, vizi a cíl. Poté, co Idea maker vytvoří finální návrhy, přichází na řadu testování. Testování probíhá vždy u nezávislých subjektů a Idea maker jeho prostřednictvím zjišťuje, jak lidé reagují na název značky, co v nich vyvolává a co si nejlépe pamatují.

Pokud se vytváří zcela nová značka, neobejde se Idea maker bez spolupráce s grafikem, který převede ideu do obrazové podoby, vytvoří logo, brand firmy či celou korporátní identitu.

 

Co všechno obnáší práce Idea makera?

Firmy či jednotlivci se někdy pozastavují nad tím, proč práce Idea makera stojí tolik, kolik stojí. Zdá se jim to moc za pár slovíček, která jsou výsledkem celého procesu.

Jenže těchto pár slovíček (někdy jen jedno) hraje tu nejdůležitější úlohu ve firmě. Je to to první a hlavní, čím se firma navenek prezentuje. Název proto musí být nejen unikátní, ale také snadno zapamatovatelný, vyslovitelný, musí se snadno psát a nesmí být zaměnitelný s již existující značkou či firmou. Také je potřeba si uvědomit, že nápady většinou nepřicházejí jako blesk z čistého nebe. Stojí za nimi hodiny analýz, průzkumů, brainstormingů, přemýšlení a ověřování.

Jeden příklad za všechny

Vynechme nyní rozsáhlý projekt, v rámci kterého Idea maker vytváří tone of voice firmy a celou komunikační linku. Pojďme se zaměřit na vytvoření názvu značky. Co vše musí Idea maker absolvovat, aby vytvořil finální nabídku několika variant, z nichž si klient vybere konečný název?

Máme tedy jednoduchý úkol, klient chce vytvořit název firmy. Nyní začíná na českém trhu, ale do budoucna chce expandovat i na trhy zahraniční, název tedy musí být mezinárodní. Známe obor klienta, na workshopu jsme s ním probrali jeho vize a cíle, víme, kam se chce ubírat. Můžeme se pustit do práce.

 

Jak postupuji, pracuji-li sama:

  1. Udělám si analýzu konkurence a příbuzných firem – jaké názvy již existují, co na lidi funguje, co má úspěch a co se dá označit spíš jako propadák.
  2. Začnu vytvářet vlastní unikátní název – zde vstupují do hry různé faktory – nosné prvky daného oboru, které se dají v názvu zužitkovat, hraju si s písmeny, jmény jednatelů, používám asociace. V první fázi se snažím tvořit krátké názvy, které budou snadno zapamatovatelné.
  3. Jakmile z přemýšlení či brainstormingu vypadne kloudný název, ihned ověřuji, zda je doména volná. Pokud je název dvouslovný, zkouším také ověřit, zda je doména k dispozici, i když slova prohodím. Najít volnou doménu může být v dnešní době trochu oříšek, a to kvůli překupníkům domén, kteří již skoupili značné množství domén zejména na zahraničních trzích.
  4. Pokud mi název projde skrze doménu, přichází na řadu další krok – ověřit, zda se na název nevztahují ochranné známky.
  5. Když uspěji i v tomto kroku, jdu googlit a hledat v SERPu (Search engine result page = stránka výsledků vyhledávání), zda už název či slovní spojení nepoužívá hojně někdo jiný a nemohlo by tak docházet k záměnám.
  6. Pokud projde název i tímto krokem, můžu směle pokračovat. Tímto způsobem je potřeba vytvořit alespoň tři varianty, v ideálním případě ještě více, které pak posunu směrem k testerům. U nich zjišťuji, jak na názvy reagují, co jim evokují, který název jim utkvěl v hlavě. Tímto krokem často několik názvů vyloučím.
  7. Ve výsledku mi zbývá cca 3 – 5 názvů. Osobně si vždy nechávám vše ještě jeden den uležet v hlavě. Pokud se mi názvy líbí i na konci celého procesu, posílám je klientovi. Ke každé značce vždy připojuji důvod, proč jsem ji vybrala, případně i krátkou vizi toho, jak bude daná značka komunikována směrem k široké veřejnosti.
  8. Poslední krok je na klientovi, který si ze seznamu návrhů vybere finální název. Zde může a nemusí práce Idea makera končit. V ideálním případě spolupráce pokračuje a Idea maker se postará o propagaci značky směrem ven, vytvoření komunikační linky, společně s grafikem dá značce tvář, určí tone of voice celé značky a dále ji pak propaguje na sociálních sítích. Do hry může vstoupit také webař a pro značku se často vytváří rovnou webové stránky či aplikace.

 

Základní proces tvorby názvu značky či firmy zabere Idea makerovi cca 3 – 5 dní, vzniknou desítky až stovky návrhů, které projdou nespočtem ověření a analýz až nakonec skončí u testovací skupiny. Na základě testingu vzniknou finální návrhy, které už jdou přímo ke klientovi. Toliko krátká ukázka toho, co Idea maker dělá a proč těch několik slovíček stojí tolik, kolik stojí. Tak co, nepotřebujete pomoc?:-)