Klíčové dodávky

„Budoucnost bankovnictví“ – marketingová kampaň komunikující dlouhodobé cíle strategie banky.

„ReBanking“ – marketingová kampaň zobrazující jednotlivé prostředky pro splnění dlouhodobých cílů banky.

„Kalendář se strategií“ – motivační roadmapa celé strategie.

Vizuální identita pro oddělení BI – tvorba nového loga, grafického manuálu, šablony pro prezentaci, design propagačních předmětů