Na letošní konferenci CES společnost Samsung představila svůj koncept NEON, který by mohl být vnímán jako určitý předstupeň vývoje umělého člověka.

 

Neon, virtuální avatar řízený umělou inteligencí, je postavený na vlastním jádře R3 – zkratka zastupuje pojmy Realita, v Reálném čase, Reagující. Toto jádro by mělo zajišťovat, že se avatar (virtuální člověk) bude realisticky zobrazovat (postoj, mimika, pohyby) a bude samostatně reagovat na uživatele a jeho podněty.

 

Jak to vypadá?

Umělý člověk se zobrazuje na velkou obrazovku, kde je zároveň možno zobrazit dodatečné detaily o vnitřních parametrech člověka a abstraktnější vrstvu mimiky a postoje. Jeho zobrazení je velice realistické a pohyby na první pohled působí přirozeně, ale při bližším zkoumání je znát jev známý jako „Uncanny valley“. To znamená, že projev je sice blízko realističnosti, ale ještě není tak dokonalý, aby jej člověk považoval za přirozený. Výsledkem je podivný pocit znepokojení, strachu nebo odporu. V případě projektu NEON to třeba znamená v určitých momentech nepříjemný morfing, kdy začne ujíždět linka vlasů nebo třeba oči. Dle mého se ovšem na tuto míru (ne)realističnosti dá zvyknout a v případě využití konceptu jako asistenta na veřejných místech ji lze přijmout.

 

 

Akce a reakce

Z hlediska interakce to zatím nevypadá, že by na tom systém byl lépe než Alexa nebo Siri, spíše naopak. Pokud postava přeříkávala připravený text, působila velice přirozeně. Ve chvíli, kdy docházelo na počítačem generovanou odpověď na hlasový dotaz, byla však přirozenost tatam – ústa se nehýbala správně, mrkání bylo podivné a vůbec samotná reakce přicházela se zpožděním a byla horší, než na co jsme zvyklí u Siri.

 

Navzdory jistým nedostatkům lze NEON považovat za mezizastávku ve vývoji umělých lidí. Vzhledem k tomu, že zásadní část je tvořena strojovým učením, můžeme čekat s větším množstvím dat lepší výsledky. Vždyť už teď Samsung ukázal něco, co bylo donedávna možné jen ve sci-fi filmech.

 

 

A přidám ještě úvahu na závěr:

Myslím, že ve videích se míchají jak předtočené záběry lidí, tak samotný NEON – tito umělí lidé jsou dle mého názoru tvořeni z konkrétních reálných lidí v různých situacích. Systém je v tuto chvíli unikátní tím, že dokáže tato data zpracovat do takové podoby, která budí dojem, že tato nasnímaná postava na nás reaguje interaktivně, případně s připraveným textem.

 

 

 

Zdroj:

https://www.inputmag.com/tech/this-is-samsungs-neon-in-action

https://www.neon.life/

https://www.youtube.com/watch?v=4IPNOWilDOk