Všechny kurzy jsou otevřeny pro veřejnost po potvrzení závazné přihlášky a uhrazení ceny za účast. V případě skupin dále nabízíme možnost přizpůsobení obsahu kurzu vašim specifickým požadavkům a po vzájemné dohodě rovněž můžeme realizovat školení v individuálním termínu dle vašich možností.

Veškeré podrobnosti o kurzech a jejich obsahu se dozvíte níže a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mail education@trigama.eu.

 

Kurzy UX designu

 

UX design je komplexní disciplína s vlastními pravidly a teorií. Je to kombinace metodických postupů a kreativity, kde výsledná kvalita provedení dokáže Váš projekt posunout i potopit během několika okamžiků. V rámci našeho kurzu Vám vysvětlíme základy této problematiky a pokusíme se napravit zažitý omyl, kdy jsou lidé přesvědčení, že UX je jen o kreslení obrazovek. Více informací o našem pojetí UX naleznete zde.

Školitel: Martin Pacholet - senior UX designer

 

Kurz UX design I

Úvodní školení: Základy UX a UX činností (4h)

V první části našeho školení Vás seznámíme se základními pojmy a poskytneme Vám ucelený obrázek o tom, co to vlastně UX je a co vše se v rámci jeho správného provedení nesmí zanedbat.

 

Obsah kurzu:

co je UX | jak na UX | Human Centered Design | nejčastější postupy, začlenění UX do firmy a základní role | časté omyly, vybrané triky a ukázky | typické činnosti prováděné při výzkumu | typické činnosti prováděné v designu | typické činnosti prováděné v testování | jak zvolit správné aktivity pro konkrétní projekt | podpůrné techniky, které pomůžou vždycky | ukázka reálných výstupů jednotlivých činností

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 3.750 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

 

Přihlásit se na kurz


 

Kurz UX design II

Pokročilé školení: Aplikace vybraných postupů v praxi (4h)

Vybrané UX činnosti si projdeme do detailu a některé si přímo vyzkoušíme formou malých praktických cvičení. Na řadu přijde i celá řada ukázek z reálného života.

 

Obsah kurzu:

přehled metod | pozorování | interview | persony | praktické vytvoření persony v ukázkové situaci | úvod do designování | uživatelské testování | testy | ukázka uživatelského testování

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 3.750 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

 

Přihlásit se na kurz


 

Kurzy UI designu

 

Tento kurz se věnuje základům UI designu. Provedeme Vás celým procesem návrhu uživatelského rozhraní od počáteční tvorby vizuální identity až po aplikaci na konkrétní řešení. Seznámíme Vás se základními principy použití barev, písem a ikon spolu s pravidly pro jejich užití.

Školitel: Martin Saturnin Pospíšil - Brand architect; UX, UI and multimedia designer

 

Kurz UI design I

Úvodní školení: Základy UI designu (4h)

První část školení vysvětlí základní pojmy UI designu. Probereme principy fungování vizuální komunikace a aplikace těchto postupů při designování produktu.

 

Obsah kurzu:

základní pojmy | brand v UI | typografie | barvy | ikony | ilustrace a doprovodná grafika

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 3.250 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

 

Přihlásit se na kurz


 

Kurz UI design II

 

Pokročilé školení: Aplikace vybraných postupů v praxi (4h)

Druhá část kurzu je věnována nejčastějším úlohám, kterým budete při návrhu UI designu čelit. Společně probereme typické situace a ukážeme si řešení na praktických příkladech.

 

Obsah kurzu:

interakce a animace v UI | principy dobrého designu a jejich implementace | design proces | design systém | tipy a triky pro UI

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 3.250 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

Přihlásit se na kurz


 

Kurzy Moodle

 

Školení je určeno pro uživatele LMS Moodle a jeho cílem je seznámit účastníky se všemi možnostmi, které tento systém nabízí. Kurz je rozdělen do dvou tematických celků dle potřeb uživatelů.

Školitel: David Pačes - Moodle & e-learning specialist

 

 

Kurz Moodle I

 

Úvodní školení: Moodle pro tvůrce kurzů - základní ovládání (4h)

První část školení je určena zejména začátečníkům, kteří se seznamují s ovládáním systému Moodle.

 

Obsah kurzu:

přihlášení do systému | titulní stránka Moodle | nástěnka | editace uživatelského profilu | vytvoření, nastavení a správa kurzu, navigace v kurzu, postranní bloky | zápis uživatelů do kurzu a přidělování rolí | práce se skupinami | vytváření a editace obsahu kurzu | tvorba studijních materiálů (nástroje Stránka, Kniha, Soubor, Složka, URL, Popisek) | komunikační nástroje (Fórum, Chat, Zprávy) | zpětnovazební nástroje (Úkol, Anketa, Dotazník)

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 2.750 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

 

Přihlásit se na kurz


 

Kurz Moodle II

 

Pokročilé školení: Moodle pro tvůrce kurzů - pokročilé nástroje (4h)

V druhé části školení se seznámíte s pokročilými nástroji a funkcemi LMS Moodle.

 

Obsah kurzu:

nástroj Úkol – Rubrika, Průvodce hodnocením | nástroj Workshop | nástroj Slovník | nástroj Databáze | nástroj Wiki | nástroje Balíček SCORM, Balíček IMS | zálohování, obnova a import dat/kurzů | omezení přístupu ke studijním materiálům a činnostem | sledování plnění činností, absolvování kurzu

 

Místo konání: Sídlo společnosti Trigama International, Pernerova 691/42, Praha 8 (v případě skupin lze domluvit školení v místě dle přání klienta)

Termín: dle dohody

Kapacita kurzu: max. 10 osob v sídle TGM, v případě školení u klienta dle možností místa konání

Cena pro jednotlivce: 2.750 Kč bez DPH (v případě přihlášení celých skupin bude cena stanovena dohodou)

 

V případě zájmu mohou být obě školení dále rozšířena doplňkovým modulem na téma Nástroj Test (obsah rozšíření: vytvoření a nastavení testu | vytvoření banky úloh (13 typů testových úloh) a sestavení testu | spuštění a vypracování testu | výsledky a rozbor testu).

Na vyžádání rovněž poskytujeme specializované školení pro administrátory (obsah kurzu: požadavky na instalaci Moodle (LAMP) | instalace Moodle, nastavení cronu (naplánované úlohy) | správa uživatelů – vytvoření uživatelských účtů, hromadný import uživatelů | metody ověřování uživatelů (DB Moodle, LDAP, externí databáze) | moduly, bloky a filtry Moodle, instalace rozšíření (Moodle plugins) | vytváření a správa kurzů a kategorií, výchozí nastavení kurzu | role v systému Moodle a nastavení oprávnění | metody zápisu uživatelů do kurzu, globální skupiny (kohorty) | regionální nastavení | jazyková nastavení, správa jazykových balíčků, přizpůsobení překladu | nastavení a volba grafického motivu (šablony) | generování protokolů a sestav | nastavení zabezpečení systému | aktualizace a zálohování Moodle, převod na jinou doménu).

Ceny těchto doplňkových služeb budou stanoveny dohodou po upřesnění požadavků klienta.

 

Přihlásit se na kurz