Inovace jdou v technice vždy ruku v ruce s vědou a vzděláváním. Jsme rádi, že v tomto směru můžeme přispět svou pomyslnou troškou do mlýna a podpořit rozvoj nových oborových talentů přímo v jejich líhni v rámci studia na ČZU.

 

Minulé březnové středy čekalo studenty na pravidelných přednáškách Mirka Jungwirtha milé překvapení.

Náš project manager, architekt a senior developer Jan Drábek vedl jako hostující odborník z praxe přednášku pro studenty pátého ročníku oboru Informatika v rámci předmětu Internetové technologie - Server side. Polovinu přednášky věnoval rozvoji PHP od historie až po současnost a následně představil studentům, jak se s PHP a jeho frameworky pracuje aktuálně v praxi. V druhé polovině se věnoval praktické ukázce – vývoji jednoduché poptávkové burzy v Nette.

 

Studenty téma velmi zaujalo a ocenili zkušenosti člověka z praxe.