V rámci spolupráce s Raiffeisenbank jsme se pustili do migrace emailových proxy serverů. Na starosti jsme měli celý proces.

Proč se banka pro migraci rozhodla?

Důvodů je hned několik. Jedním z nich je snížení počtu používaných nástrojů a zvýšení jejich flexibility. Banka takto dále reaguje na aktuální hrozby a chce zvýšit IT bezpečnost. S ohledem na růst banky chce RB také maximalizovat možnosti a kapacity nástroje.

Jaký je náš úkol?

Naše práce se skládá ze tří částí – realizace výběrového řízení a výběr finálního řešení a dodavatele, implementace a konfigurace systému a nakonec ověření jeho funkčnosti a uvedení do provozu.

V rámci realizace výběrového řízení jsme připravili veškeré podklady, vytvořili harmonogram, dali jsme dohromady seznam možných dodavatelů, vyhodnotili nabídky a nakonec vybrali vhodného dodavatele a řešení.

Během implementace a konfigurace jsme vytvořili seznam potřebných prací, zajistili HW a připravili harmonogram prací. Zrevidovali jsme stávající konfigurace a pravidla, nainstalovali HW a SW a vše zkonfigurovali.

Nakonec nás čekalo ověření funkčnosti. „Provedli jsme zátěžové a bezpečnostní testy a nastavili pilotní provoz a akceptační protokol dle KO kritérií uvedených ve výběrovém řízení. Po otestování jsme přesměrovali ostrý provoz na nové řešení a dále ho sledovali,“ doplňuje Milan Dřízhal, Project Manager zodpovědný za proces migrace.