Za poslední rok se musela kvůli pandemii koronaviru zrušit většina hromadných akcí, veletrhy a výstavy nevyjímaje. Mnoho organizátorů se proto ve snaze nastalou situaci vyřešit pokouší tradiční podobu veletrhů nahradit jejich online formou. Okolnosti jsou však natolik bezprecedentní, že často tápou. Proto jsme v Trigamě vyvinuli platformu, která umožňuje konání veletrhů či konferencí kompletně v online prostředí. Takové řešení přitom může organizátorům vytrhnout trn z paty nejen za současné nezáviděníhodné situace, ale i v době, kdy se svět vrátí do starých kolejí.

 

Výhradně osobně? Ne nutně!

Hlavní devízou veletrhů byl vždy osobní kontakt – nová obchodní partnerství se stále nejlépe uzavírají face-to-face a akvizice nových klientů je zase o poznání snazší, když mají váš produkt přímo před sebou. Nelehká situace však kromě nespočtu komplikací přinesla také jedno příjemné zjištění – totiž že i události a aktivity, které bychom si doposud nedokázali představit jinak než v jejich tradiční formě, se dají efektivně nahradit či doplnit pomocí moderních technologií. I veletrh je tak nyní možné uspořádat plně online. Nejenže tím nemusí utrpět, ale může být dokonce o poznání interaktivnější a osobnější.

 

Šetříte svůj čas

Online forma veletrhu je přívětivá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Z pohledu návštěvníka je důležité, že díky online způsobu prezentace nemusí trávit spoustu času cestováním na veletrh a zpět. Zároveň má možnost přizpůsobit návštěvu svým časovým možnostem a tím ji zefektivnit. Když jsme dělali rozsáhlé uživatelské testy naší platformy, mnoho lidí nám říkalo, že jim nejvíce vyhovuje možnost si večer po práci v klidu projít a prohlédnout stánky vystavovatelů. Případně k tomu mohou využít i mobil cestou z práce. Druhý den se pak v rámci běžných pracovních hodin vrátí už jenom na ty stánky, které je zaujaly nejvíce a kde se chtějí na něco konkrétního zeptat.

Vy si řídíte svůj program!

Zdánlivě nekonečné fronty, které v minulosti odrazovaly od návštěv jednotlivých stánků, jsou nyní minulostí – s vystavovatelem se návštěvník zkrátka jednoduše domluví na individuální schůzce přes mobil. V případě, kdy nestihne zajímavou přednášku či firemní prezentaci, si ji později může pustit ze záznamu. Navíc odpadá nutnost vměstnat všechny stánky a prezentace do jednoho dne, kdy si návštěvníci místo užitečných informací často odnášeli spíše zmatečné útržky a bolavou hlavu.

 

Peníze až na prvním místě

Z pohledu vystavovatele tkví největší benefit ve výrazné úspoře nákladů. Účast na fyzickém veletrhu je totiž často optikou rozpočtu spíše starost nežli radost – předchází jí výroba stánku a doplňkových marketingových materiálů či plánování personální i produktové logistiky provozu. A to není ani zdaleka všechno. Naproti tomu příprava online veletrhu i účast na něm je nesrovnatelně jednodušší, a tedy i znatelně levnější. Kromě finanční a logistické efektivity pak mohou vystavovatelé v případě online veletrhů využít také detailnějších reportů, umožňujících přesnější zacílení marketingových aktivit. Před organizátory se tak rozprostírá mnohem širší paleta možností, jak přilákat a následně poznat nové publikum. Online forma si přitom nemusí vybrat daň v podobě nemožnosti řádně odprezentovat hmotné produkty – návštěvníci veletrhu si je totiž budou moci s využitím rozšířené reality prohlédnout přímo u sebe doma či ve své kanceláři.

Vraťme se ale na závěr k otázce, kterou jsme položili v titulku tohoto článku, tedy jakou podobu budou mít veletrhy v budoucnu. Myslíme si, že fyzické veletrhy tu stále budou mít své místo a lidé na ně budou i nadále rádi chodit. Věříme však, že čím dál víc veletrhů bude zároveň k dispozici v online prostředí. Díky tomuto kroku veletrh jednak osloví nové potenciální zákazníky, které by jinak odradilo jeho načasování či geografická vzdálenost, a zároveň poskytne vystavovatelům kromě většího prostoru také širší spektrum metrik. Online prostředí, které si leckdo zprvu představí jako roztříštěné a zmatečné, tak paradoxně může do organizace a průběhu veletrhu vnést řád a zlepšit nejen zkušenost vystavovatelů, ale i zážitek návštěvníků.

 

My v Trigamě této vizi věříme a pracujeme na tom, aby ji naše platforma pro pořádání online veletrhů pomohla naplnit.

 

 

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVOU AKCI? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!