Možná někoho zklamu, ale tipy na to, jak být lepším člověkem, ode mě neuslyšíte. Vše, co je obsahem tohoto článku, jsou praktické rady pocházející ze zkušeností jak mých, tak i managerů, se kterými jsem se za dobu své praxe setkal a kteří svou práci dělají opravdu dobře. Některé body nelze aplikovat úplně vždy a všude, nicméně věřím, že každý si najde to, co by mu mohlo pomoci zefektivnit nebo zjednodušit práci.

 

Kdo je manager?

Pro ty, kteří managery nejsou, nebo pro ty, kteří si to chtějí jen připomenout, bych na začátek rád uvedl, co znamená být managerem. Manager je vedoucí pracovník, který odpovídá za oblast, která mu byla svěřena. Je tedy přímo odpovědný za hospodaření, výsledky, kvalitu, tým a zároveň i rozvoj. Konkrétní náplň se samozřejmě vždy liší, ale jádro je stejné.

 

Řízení procesů

Základem všeho je komunikace a schopnost rozhodování. V případě komunikace platí  čím větší transparentnost a informovanost, tím lépe. Vždy je dobré předcházet dotazům na stav apod. pravidelným reportingem. A to nejen zadavatelům, ale i lidem, kteří jsou jakkoliv ovlivněni vaším počínáním. Pokud budou informace navíc transparentní a nebudete se bát mluvit i o negativních věcech, zaručeně tím zlepšíte svou důvěryhodnost, odvahu a poctivost v očích ostatních. Zároveň se tím vyhnete konfliktům plynoucím z nedostatku informací nebo z pozdního odhalení problémů. Pokud ke konfliktu stejně nakonec dojde, efektivním řešením může být eskalace. Hodně lidí se ji bojí využívat, neboť je často nesprávně chápána. Eskalace není žalování, ale zvýšení důležitosti, s čímž je spojeno i předání nebo zapojení osob s většími pravomocemi. Tím se zajistí větší podpora a zároveň informování o problému. 

Jedna velmi praktická rada ke komunikaci – jakékoliv rozhodnutí či dohodu si vždy nechte potvrdit mailem a nikdy nemažte jak odchozí, tak ani příchozí maily. Je to skvělá prevence potenciálních rozepří, jelikož lidé často mění názory a zapomínají, a to nejen neúmyslně.

 

Jak se rozhodovat správně?

Rozhodovat byste měli jednou a finálně, ne několikrát měnit názor. Je proto dobré zapojit do procesu rozhodování i váš tým. Získáte tak více pohledů na danou problematiku, doplníte si případné chybějící znalosti nebo okolnosti a zároveň tím upevníte svou pozici. Doporučuji vyslechnout si i názory protistran a zvolit takové rozhodnutí, které má největší přínos a je zároveň obhajitelné. Pamatujte, že vždy existuje oponent.

     

Tým je až na prvním místě!

Váš tým a jeho rozvoj je z pohledu fungování vašeho oddělení zcela klíčový. Věnujte se proto všem členům individuálně. Každý má jiné potřeby a pro každého se hodí něco jiného. Prohlubujte tedy jejich silné stránky, čímž se z nich budou stávat seniornější pracovníci, ale zároveň se snažte pracovat i na jejich slabinách. To zase posouvá každého dál osobnostně a dodává to lidem větší jistotu. Způsobů rozvoje je velmi mnoho, nicméně tady je pár příkladů, které se mi osvědčily:

  • Jednou z cest jsou hard skills (odborná) školení. Ta jsou bezesporu velkým přínosem z pohledu doplnění znalostí, nicméně bývají nákladná.
  • Prostorem pro rozvoj oplývá také oblast soft skills, taková školení sice mívají malý dopad na znalosti, ale dokáží navést k tomu, jakým způsobem uchopit danou problematiku, případně můžou změnit i úhel pohledu. Zároveň nejsou nijak drahá.
  • Z mého pohledu je velmi účinným nástrojem mentoring. Nic vám nedá víc, než když si sami něco vyzkoušíte. Pokud tedy budete rozdělovat nebo delegovat postupně úkoly na členy týmu tak, aby se díky nim naučili to, co chcete, tak tím vlastně splníte svůj cíl a zároveň si ulehčíte práci. Je ale potřeba tyto delegované úkoly dobře vysvětlit, kontrolovat a případně poradit, když je potřeba.
  • Další výborný způsob jsou pravidelné know-how schůzky v rámci týmu. Princip je jednoduchý. V pravidelných intervalech si každý z týmu připraví jednoduchý výukový materiál ohledně nějaké aktivity, ve které je dobrý, a následně vše odprezentuje svým kolegům. Toto lze spojit např. i s týdenními nebo měsíčními týmovými schůzkami. Této aktivitě byste se neměli vyhýbat ani vy, protože každý se rád dozví více o aktivitách managera a o tom, jak funguje např. budget, docházka, reporting apod.
  • Poslední fajn aktivitou je výměna. Ta spočívá v tom, že si každý jde třeba na den zkusit dělat práci někoho jiného z úplně odlišného oddělení. To člověku dá tak velikou zkušenost, že dokáže při svých budoucích činech zohlednit i případný názor a vnímání právě jiných oddělení. Což je k nezaplacení.

 

Nejlepší investicí je vzdělávání

K rozvoji týmu může hodně lidí namítat, že vzdělávání je drahé, a pokud někdo dosáhne určité znalostní hranice, tak si bude hledat lepší práci. To je sice pravda, ale uvedu pár argumentů, které by vás mohly přesvědčit o tom, že se to vyplatí. Pokud mají zaměstnanci možnost se vzdělávat, tak jsou spokojeni a podávají podstatně lepší výkony, které plynou právě z jejich nově nabytých dovedností a spokojenosti. V opačném případě byste to museli řešit např. externí výpomocí, což rozhodně není nic levného. Když je někdo spokojený, nechce měnit zaměstnavatele, proto v případě, že se vám podaří oné spokojenosti docílit, tak můžete mít časem za dobré peníze skvělé odborníky. Není to sice natrvalo, ale uvědomte si, že vždy, když přijímáte nového člověka, musíte mu nabídnout podobný plat, jako mají ti, kteří jsou již plnohodnotnými členy a nebudou se zaučovat. Je tedy ve vašem zájmu i v zájmu vašeho rozpočtu tým spíše rozvíjet než obměňovat. Navíc každý by měl rád posouvat své kolegy v rámci svých možností, to je dle mého názoru správný pohled opravdového managera.

 

Jak? Osobně!

Poslední rada na závěr. Nikdy nepodceňujte osobní kontakt. Anonymního člověka je totiž jednodušší ignorovat. Pokud se lidé znají osobně a občas se potkají, tak je komunikace mnohem efektivnější, upřímnější a snazší. Proto neformální setkávání nikdy nezatracujte a važte si společných chvil se svými kolegy.